Charitious

All posts by Kiran Khot.

मुंबई मेरी जान …!!!

मुंबई मेरी जान …!!!

मुंबई वरून जाणारा प्रत्येक माणूस हा positive च असतो का?, मग तो चालत जाणारा आसो, या माल वाहतूक करणारा, मग कशासाठी जायचं गावी, त्या पेक्षा मुंबई बरी, इथे अजून शेजार धर्म तरी चांगला चालला आहे,…